Tërkijô na pargù jinwazëjé na Zôpadny Kùrdëstan

Wòjna w Syrijsce ë Jirakù to nie je wòjna procëm ISIS, to wòjna wszëtczich procëm wszëtczim. W Jirakù òd pôrã dni rządowé wòjska ë kùrdijskô Peszmerga przejimają wiedno nastãpné wsë z rãkù Jislamsczégò Państwa ë dążą do Mòsulu, slédnégò wieldżégò bastionu kalifatu. Czej dobądą miasto, sczidną mòc dżihadëstów w tim kraju. Kùrdowie ë Jirakijczicë se wspiarcym Koalicëjé (czerowóny przez USA) ë Tërków są ju pôrãnôsce kilométrów òd gardu ë wëzdrzi zó tim, że òbrota je ju terroristóm zasądzonô. W sąsedny Syrijsce calô sytuacëjô wëzérô jednak czësto jinaczi.

Jeden nôród, sztërë państwa

Ti sami Tërcë, chtërny ólkóma z Kùrdami wòjarzą procëm ISIS w Jirakù, w Syrijsce atakùją òd wczerô kantón Afrin – jeden òd sztërëch prowinców Rożawë, aùtonomicznëch zém Kùrdów w nordowi Syrijsce. Nie je cãżkò ò pòczëcé, ëż ISIS to do wszëtczich drëdżich staren kònfliktu dzys nômiészi tôczel. Nôkrëwawszé biôtczi jidą terô ò Alepò, co w nim pòrénkòwé fyrtle kòntrolëją syrijsczi rebeliancë, a zôpadny dzél gardu je w rãkù rządowi armijé. To ju mijają tidnie czej Assadów rząd w gromadze z Rusëją bómbardëją gard ë rebeliancczé zemie na zôpadze. Kòżden dzéń dżiną cëwile, bómbë są czerowóné na lazaretë ë pùnktë czerpaniô pitny wòdë. Sta cëwilów, téż dzecy, bialk ë stôrëch lëdzy, ju zdżinãlo òd rządowich ë rusczich bómb. Ó ten sóm czas Assadów-Pùtinów koalicëjô nie pòdjimô niżódnëch wikszich jinicjatiw procëm kalifatowi. Czësto jinaczi jak Tërcë ë Kùrdowie.

ypj_fighters_3

(Kùrdijczi, bialczëné òddzéle YPJ są równo zaslëżoné w wòjnie procëm ISIS jak chlopsczé) zdrój: Wikipedia.org

Erdoğan, co ten bél wiele razy pòsądzony ò wspiéranié ISIS ë skùpianié òd nich ropë, dzysôdnia wspiérô rebeliantów z FSA (Wòlnô Syrijskô Armijô) ë wprowôdzô do Syrijsczi tërecczé tanczi ë cãżką artëlerëją. Tërcë ë FSA jidą ólkóma òd tërëckò-syrijsczi greńcë na pôlnie ë przejimają wiedno wicy wsów. Ale to nie je jedurny frońt, co nó tim wòjarzi Erdoğan. Terenë ISIS, jaczé znôjma dobiwają Tërcë, bezpòstrzédno greńczą z kùrdijską Rożawą. Prezydeńt Tërkijé òdkôzôl wczerô, że ISIS ë YPG (Yekîneyên Parastina Gel, kùrdijskò-syrijskô Armijô, wòjska Rożawë) to pionczi, co słëżą jistnémù panowi ë jistnémù célu. Rzek téż, co kùrdijskô przitomnosc w Tall Rifat (kantón Afrin) ë Manbij (kantón Şehba) je zagróżbą dlô bezpiekù jegò państwa ë wëzwôl Kùrdów do òstawieniô nëch gardów. W przipôdkù nieòstawieniégò tegò pierszégò, zagrozyl ùżëcym wòjska. Kùrdowie òd Afrin nié blós òstalë na swòjim teritorium, ale téż jãlë dążëc na nordowi pòrénk ë przejimac terenë kalifatu nigle te dostóną sã w rãce Tërków. Wczerô tërëckô armijô òbeszla kantón Afrin ë naczã bómbardowanié, jaczé dérëje donądka.

rojava1

(żôlté terenë – Rożawa [kantón Afrin na zôpadze, kantón Şehba ë miasto Manbij na pórénkù]; mòdré – Tërcë ë wspiéróny przez Tërków rebeliancë z FSA; czôrné – ISIS; czerzwioné – rząd; zeloné – rebeliancë; stón na 20/10/16) 

Ó czim snije Erdoğan

Rożawa to jedurny plac w tim rejonie, gdze rozkwitô rząd òpiarti ò demòkracëją, pluralism etniczny, jãzëkòwi ë religijny ôs równosc miedzë chlopami ë bialkami. Miészkô tam wnet 5 milijónów lëdzy, Kùrdów, Arabów, Asyrijczików ë drëdżich; mùslimanów, krzescëjanów, bezwiarnëch, zaratusztrión, jazydów ë jinszich. Ò Kùrdach sã rzecze, że to nôwikszi nôród bez swòjégò państwa na swiece. Terôz, chòc przińdzota je tak niegwësnô, mają swòjã Rożawã ë aùtonomiczny rząd w Jirakù. Gôdô sã, że midze tëma dwùma partama Kùrdëstanu ni ma dzys greńcë, chòc òficjalno leżą w dwùch apartnëch państwach. Nie dążą jednak do samòstójnotë ë chcą pòspólrobic z Damaszkã ë Bagdadã. W czim tedë wadzy Rożawa Tërkóm? Jeden: nordowô Syrijskô ë nordowi Jirak to blós môli part wieldżégò Kùrdëstanu. Nôwicy kùrdijsczich zém leżi prawie w Tërkiji, gdze mieszkô pôrãnôsce milijónów Kùrdów (niejedne òbtaksowania wskôzëją nawet na 22,5 milijóna). Do te dochôdô zôpadny dzél Jiranu, w gromadze to 30-milijónowi nôród. Nôród, jaczi Tërcë diskriminëją ë ùznôwają za ‘’tërëcczich góralów’’. Nôród, co jegò żimkô historëjô naùczëla jak wòjarzëc ë sã barnic ë jaczi żëje w cãżkò dostãpnëch górach. Ë nôród, jaczi kòntrolëje dzysôdnia teritorium wielgòscë Aùstrëjé. Dwa: Tërkijô, tak samò jak ë drëdżi wieldżi grôrze, USA ë Rusëjô, wëzwëskùje rozdzarti wòjną rejon, cobë robila swòje geszeftë ë zwiksza wpliwë – kòsztã milijónów lëdzy, co tëch żëcé je w zagróżbie kòżdégò dnia. Jesz na wiérzk dochôdają Erdoğanów mòkré snica ò Òtomansczim Jimperium. A Jislamsczé Państwò w Syrijsce trëwô.

Facebookòvë Kòmanjtérë

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + five =