„Môłí princ”: rozdzél III (przeczytaj i odsłuchaj fragment)

Oddaję Czytelnikom trzeci rozdział tłumaczenia. Poprzednie rozdziały można znaleźć tu:

I rozdzél
II rozdzél

moli princ1wioldzi

Przeczëtéj a pòsłëchéj na wëjímk / Przeczytaj i odsłuchaj fragment

III

   Jô brëkòwôł dosc tëlé czasë njiż jô zrozmjôł skõdka wòn je. Môłí princ, jacjí stôwjôł mje wjele pítanjów, zdôwôł sã njigdë nje czëc mòjich. To dało le słowa wërzekłé przípôdkã, co të, szrëtk na szrëtk, sã jemù przë mje wësmëkałë. Tak cjéj wòn wòmerkôł do pjirszéwò razë mój flíger (jewò jô nje nacéchùjã, mój flíger bë mje béł za żímcjí do céchòwanjô), spítôł mjã:
– Acz to je ta rzecz túwò?
– To nje je rzecz, to lôtô. To je flíger. Mój flíger.

   Jô béł sztolc, co móg jem mù wòbznajemnjic, że jô z flígrã jeżdżã. Tak wòn wëkrzík:
   – Jena! Jes të z njeba spadłí?
   – Jo – jô rzek skrómno.
   – Ó! To je smjészno…
   A môłí princ sã redostnje rozesmjôł, co mjã barzo rozjadowjiło. Jô chcôł, co bë pòwôżno mòje njeszczesca trzímôł. Téj wòn dodôł:
   – Tak të téż pòchôdôsz z njeba! A z chtërné planétë të jes?

   Wním jô zmerkôł ten parmíszk, co przeswjécíł przez tajemnosc jewò przítomnosce a dorazë spítôł:
– Tak të pòchôdôsz z jiné planétë?
Le wòn mje nje wòdpòwjedzôł. Cjiwôł le letëchno głowõ a wzérôł na mój flíger.
– Në jo, kò z tím të bë nji móg przínjc z barzo daleka…
Ë stojôł dłúgò w jednëch mësłach. Pònemù wëcíg méwò baranka z tasze a jõł kontemplowac swój skôrb.

   Wa so przedstôwjôta jak mje zajintrigòwa ta njibë nadcjidka wò «jinëch planétach». Tak jô próbòwôł sã wó to wòdowjedzec wjicé:
– Skõdkaż të jes, mój człowjeczkù? Kãdëż je twòje dodóm? Dokõdkaż chcesz swòjéwò baranka zabrac?
Wòn rozmíszlôł w cëszí a téj mje wòdrzek:
– To je ale dobrze z tõ skrzínkõ, co të mje môsz nacéchòwóné. Wòbnoc na jemù bdze słúżëła za chałëpkã.
– Pewno. Cjéj mdzesz mjiłí, téj zrobjã cë téż pòwôrz do wùrzeszenjô jewò wòbdzenj. Ë kólc.
Ten bédënk sã zdôwôł zaszokòwac môłéwò princa.
– Wùrzeszenjô? To cë je dzíwnô wùdba!
– Ale cjéj të wò nje wùkólcëjesz, wòn púdze gdzelekòlwjek ë sã zgúbjí…

   A mój drëch zôs sã rozesmjôł:
– Le gdzeż wòn bë mjôł jíc, wedle ce?
   – Gdzelebõdz. Prosto nosa przed sebje…

   Téj môłí princ pòwôżno wòdkôzôł:
– To nje je njic, kòl mje wszëternôstkò je malíncjé!

   Ë, móże përznã smãtnje, dodôł:
– Prosto przed sebje nje dónjdze za dalek…

Słowôrzk

njiż zanim
szrëtk na szrëtk krok po kroku
wësmëkac wymykać
wòmerkac zauważyć
acz? co?
sztolc dumny
parmíszk promyczek
przítomnosc obecność
dorazë natychmiast
w jednëch mësłach zamyślony
nadcjidka wzmianka
kãdë gdzie
wùkólcowac przywiązać do palika wbitego w ziemię

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen − twelve =